Om PBI  PBI Design är ett arkitektkontor som etablerades 1989. Med mycket erfarenhet inom design och all arkitektur utför vi både stora så som små byggprojekt och inredning – design. Offentlig miljö: Vi har under många år utfört en mängd olika café-, restaurang-, butik- och pub projekt både i Sverige och utomlands. Småhus: Vi erbjuder ett brett kompetensområde inom nybyggnation, ombyggnad, till- byggnad och specialkonstruktioner utöver det vanliga. I många fall handlar det om att bibehålla en stil men ändå införa moderna lösningar, i andra fall kan det handla om att helt ändra karaktären och funktionen på huset – vi har stor erfarenhet av båda varianterna. Flerfamiljshus: Ett flertal flerfamiljshus har skapats av oss i nära samarbete med byggherren. Vi kan med vår erfarenhet skapa prisvärda specialanpassade lösningar efter de behov som finns. Helhetsgrepp: Vår verksamhet innefattar även utredning, projektering och uppföljning under byggtiden. Tyngdpunkten ligger på husbyggnad, men en stor del av uppdragen är inredning och yttre miljö. Projekteringsledning och samordning ingår som en naturlig del av arkitektverksamheten. Vår styrka som litet, oberoende kontor är det breda kontaktnät vi byggt upp under åren. Från våra internationella projekt och vår internationella bakgrund har vi även starka band med utländska leverantörer och samarbetspartners. Vi kan också bistå med den grafiska formen i projekten Start Om PBI Projekt Kontakta oss